De doelstelling van Stichting Kinderidee

De missie van Stichting Kinderidee is dat gezinnen, met daarin een kind dat lijdt aan een levensbedreigende ziekte, ondersteunding nodig hebben in het verkrijgen van gezamenlijke ontspanning. De spanning, angst en stress die levensbedreiging met zich meebrengt maakt gezinnen vaak vleugellam en gezamenlijk genieten vaak onmogelijk.

De visie van de stichting behelst ook dat ieder gezin een benadering op maat behoeft en dat vrijheid over hoe deze ontspanning te genereren het hoogste goed is.
De visie van Stichting Kinderidee is deze ontspanning aan te bieden door het organiseren van uitstapjes of vakantieweekjes op maat. Ook het bieden van financiële ondersteuning daar waar het noodzakelijk is kan ontspanning bieden aan het hele gezin. Onze missie is het om de komende jaren steeds meer gezinnen te laten deelnemen aan onze activiteiten en ondersteuning en een steeds completer pakket aan voorzieningen te kunnen aanbieden waarop deze gezinnen een beroep kunnen doen zonder zich te moeten verbinden aan een voorgeschreven programma.

De oprichting

In januari 2013 werd bij onze oudste zoon, toen twee jaar oud, Leukemie geconstateerd, een verpletterende diagnose! ‘je kind heeft kanker’.. Op dat moment staat je leven stil in kom je in een andere wereld terecht waarin deze ziekte de scepter zwaait! Na twee jaar intensieve chemotherapie behandelingen en vele ziekenhuisbezoeken is onze zoon helemaal gezond verklaard en pakken wij het normale leven weer op. Gelukkig genezen tegenwoordig de meeste kinderen van kanker.
Gedurende de behandeling van onze zoon hebben wij vele vervelende momenten gekend die soms ook los van de ziekte stonden maar welke door de al aanwezige spanningen extra zwaar vielen.. Gelukkig hebben wij heel veel steun van familie gehad, maar in de praktijk zie je dat dit, bij veel gezinnen, ook niet het geval kan zijn. Zij staan overal alleen voor!
Door met Stichting Kinderidee te beginnen geven wij gezinnen, waarin praktische, emotionele of financiële ondersteuning niet voorhanden is, de mogelijkheid om specifieke hulp te vragen. Wanneer er in een gezin een kind ziek wordt heeft dat zijn weerslag op het gehele gezin. Stichting Kinderidee zet het hele gezin centraal.
Wij bieden in ten eerste steun aan het kind. Deze steun kan bestaan uit praktische aanpassingen in huis of auto. Als ouders financieel (door de kosten die een ziek kind met zich meebrengen) in de problemen dreigen te raken kan Stichting Kinderidee ook een financiële bijdrage leveren waarmee zij geholpen zijn en alle aandacht aan hun kind kunnen geven. Daarnaast steunen wij, wanneer mogelijk, onderzoek naar kinderleukemie of andere vormen van kinderkanker. Ten tweede ondersteunen wij het gehele gezin om tot rust te komen. Dat doen wij door jaarlijks een XXL midweek weg te organiseren waarin de gezinnen kunnen rekenen op veel ondersteuning van vrijwilligers tijdens de activiteiten die op maat worden aangeboden per specifiek gezin. Daarnaast hebben wij ruimte om jaarlijks 20 Happy Home midweken te kunnen verzorgen voor gezinnen die ook zonder de extra inzet van vrijwilligers op vakantie kunnen. Uiteraard worden deze weken wel voorzien van onze Kinderideebox en zijn de vakantiebungalows bij aanvang helemaal gezellig gemaakt volgens het Kinderidee concept. Met regelmaat worden er ook vouchers beschikbaar gesteld voor verschillende pretparken in Nederland.
Het doel van stichting Kinderidee is de leef-belevenissen van het kind en zijn gezin te vergroten op welke manier dan ook.

De Oprichting